گروه

    اساتید گروه عکاسی 

 

 1. امیرحاجی عباسی
 2. آریو تحصنی
 3. حمید شعفی زاده
 4. شرمین نصیری
 5. فرشید مینویی
 6. مجید صداقت
 7. محمدجواد صفاران
 8. محمد رضا تقوی مقدم
 9. محمد صادق یارحمیدی
 10. مهدی محرمی
 11. وحیدرضا ساعی نسب
 12. امیر محمودی
 13. علیرضا عطاریانی
 14. حبیبه اکبر زاده
 15. شیما عابدی
 16. جلیل زهرایی
 17. حسین محمد جوادی
 18. علی حسینیان

 


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام