عمومی

اساتید گروه عمومی

مجید رزاق پور
نسرین اخلاقی
اسداله ابراهیمی
الهه کهربائی
حسین اکبرپور
رضا حسنی
زهره اکبرپور
سید جعفر شمس
مجید رسولی فریمانی
مژگان حسامی
مهدی انصاری
مهدی غفوری فرد

 


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام