یوسف شیخی

  

یوسف شیخی
9210000117759
کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما
مدرس سینما
ایمیل: sheykhi_yusef@yahoo.com

 
ردیف نیمسال نام درس
1 1394 اصول و فنون مذاکره
2 1394 آشنایی با فرهنگ ملل
3 1393 جامعه شناسی فرهنگی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام