کارشناسی

کارشناسی حرفه ای - بازیگری

کارشناسی حرفه ای - تدیون فیلم

کارشناسی حرفه ای - تصویر برداری

کارشناسی تکنولوژی آموزشی هنری

کارشناسی حرفه ای سینما  -کارگردانی

کارشناسی حرفه ای نقاشی - نگارگری و زر نگاره

کارشناسی حرفه ای گرافیک - گرافیک تزیینی و محیطی

کارشناسی مدیریت تبلیغات فرهنگی

 


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام