کاردانی حرفه ای گرافیک

* قابل توجه دانشجویان در پرداخت شهریه به نکات بسیارمهم زیر توجه فرمائید :

                                               1-

 

نام رشته

مبلغ شهریه براساس 85% (ریال)

گرافیک  (ورودی بهمن 97)

ترم1(2-97) 7،500،477


        ترم2(1-98)  8،038،999      


                    ترم3(2-98)  8،026،349                  


ترم4(1-99)                     

گرافیک (ورودی مهر 97)

ترم1(1-97) 8،626،543


ترم2(2-97) 8،515،671


ترم3(1-98)                  


ترم4(2-98)                   

گرافیک (ورودی بهمن 96)

ترم1(1-97) 8،626،543


ترم2(2-97) 8،515،671


ترم3(1-98)                  


ترم4(2-98)                   


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام