کاردانی حرفه ای کمک کارگردانی

* قابل توجه دانشجویان در پرداخت شهریه به نکات بسیارمهم زیر توجه فرمائید :

                                               1-

 

نام رشته

مبلغ شهریه براساس 85% (ریال)

کمک کارگردانی (ورودی بهمن 97)

ترم1(2-97)  8،532،539


ترم2(1-98)                     


ترم3(2-98)                      


ترم4(1-99)                      

کمک کارگردانی (ورودی مهر 97)

ترم1(1-97)  8،313،160   


ترم2(2-97)  7،888،698


ترم3(1-98)                      


  ترم4(2-98)                         

کمک کارگردانی ترم 3(ورودی بهمن 96)

ترم1(2-96)  7،301،041


ترم2(1-97)  8،008،411


ترم3(2-97)  7،399،375


ترم4(1-98)                      


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام