کاردانی حرفه ای تدوین

* قابل توجه دانشجویان در پرداخت شهریه به نکات بسیارمهم زیر توجه فرمائید :

                                               1-

 

نام رشته

مبلغ شهریه براساس 85% (ریال)

تدوین  (ورودی بهمن 97) ترم 1 (2-97)  7،843،135

ترم 2 (1-98)                      


 ترم 3 (2-98)                       


ترم 4 (1-99)                       

تدوین  (ورودی مهر 97)

ترم 1 (1-97)   8،313،160


ترم 2 (2-97)    7،559،577


 ترم 3 (1-98)                        


ترم 4 (2-98)                       

تدوین(ورودی بهمن 96)

ترم 1 (2-96)   7،130،123


ترم 2 (2-97)   7،443،600


 ترم 3 (2-97)   7،681،492 


ترم 4 (1-98)                     


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام