کاردانی حرفه ای بازیگری

* قابل توجه دانشجویان در پرداخت شهریه به نکات بسیارمهم زیر توجه فرمائید :

                                               1-

 

نام رشته

مبلغ شهریه براساس 85% (ریال)

بازیگری(ورودی بهمن 97)  ترم1 (2-97) 18،125،150
 ترم2 (1-98)                    

 ترم3 (2-98)                    


 ترم4 (1-99)                    

بازیگری ترم 2(ورودی مهر97)

ترم 1(1-97 )8،219،155


ترم 2(2-97 )7،685،054


ترم 3(1-98 )                 


  ترم 4(2-98 )                     

بازیگری (ورودی بهمن 96)

ترم 1(2-96 )    7،130،123


ترم 2(1-97 )   7،819،620


ترم 3(2-97 )   7،712،964


ترم 4(1-98 )                    


 


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام