هادی زارعی

 

هادی زارعی

9210000115809
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی
ایمیل: zareie1357@yahoo.com
 

ردیف نیمسال نام درس
1 1394 مبانی ارتباط جمعی
2 1394 ارتباط انسانی
3 1393 اصول روابط انسانی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام