مهدی خادمی

مهدی خادمی
9310000117493
کارشناسی ارشد ( ادبیات نمایشی )
مدرس سینما
ایمیل:
khademi_me@yahoo.com
 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام