مهدی خادمی

مهدی خادمی
9310000117493
کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی
مدرس بازیگری
ایمیل: Khademi_me@yahoo.com

 
ردیف نیمسال نام درس
1 1394 خاستگاه آیین و درام
2 1394 ادبیات نمایشی
3 1393 تئاتر کاربردی و گونه های آن
4 1392 شیوه های اجرایی نمایش ایرانی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام