مصیب گوهری

  

مصیب گوهری
9310000110116
کارشناسی ارشد علوم تربیتی
مدرس تکنولوژی
ایمیل: mosayeb_it@yahoo.com`
 رزومه آموزشی
ردیف نیمسال نام درس
1 1394 برنامه ریزی درسی در آموزش
2 1393 آشنایی با مراکز یادگیری و فراگیری
3 1392 فرهنگ واژگان انگلیسی تکنولوژی آموزشی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام