محمد جواد دهقان زاده

محمد جواد دهقان زاده

9310000117600
کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

مدرس مدیریت امور فرهنگی
ایمیل: mjdehghanzadeh@yahoo.com
 


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام