مجید کشمیری

 

مجید کشمیری

888999793054
کارشناسی ارشد مدیریت امور دفاع
ایمیل: keshmiri.majid@gmail.com
 

ردیف نیمسال نام درس
1 1394 آشنایی با امور دفاع مقدس

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام