مجید پورشافعی

  

مجید پورشافعی
8804555
کارشناسی ارشد تاریخ
ایمیل:
pourshafeai.m@gmail.com


 

ردیف نیمسال نام درس
1 1395 تاریخ اسلام

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام