فریده جهانی

  

فریده جهانی
888999780064
ککارشناسی ارشد ( مهندسی معماری )
ایمیل: www.jahani_arch007@yahoo.com
 
ردیف نیمسال نام درس
1 13945 کارگاه طراحی گرافیک شهری

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام