فرشید مینویی

فرشید مینویی
9210000111638
کارشناسی ارشد کارگردانی انیمیشن
ایمیل:
farshid.minooee@gmail.com


 

ردیف نیمسال نام درس
1 1394 خلاقیت در هنر
2 1395 کارگاه تدوین فیلم تبلیغاتی
3 1395 تروکاژ

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام