کارشناسی تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری ترم 1 (2-97)

 

نام درس

ساعت برگزاری

نام استاد

محل برگزاری

 

روانشناسی تربیتی و یاد گیری سه شنبه20-18

 

 

 

 کاربینی

 

 

 

 

تکنولوژی آموزش های فرهنگی و هنری

چهارشنبه18-16

 

 

 

تفسیر موضوعی قرآن

شنبه18-16

 

 

 

کارگاروش ها و فنون یاددهی- یادگیری

چهارشنبه16-14

 

 

 

ورزش1

 

 

 

  اصول طراحی صفحات وب سه شنبه16-14    
  جامعه شناسی هنر یکشنبه18-16    
  روش تحقیق در آموزش های فرهنگی و هنری چهارشنبه20-18    
  تاریخ هنر سه شنبه18-16    
  مدیریت مراکز و سازمانهای فرهنگی  شنبه20-18    

 

* قابل توجه دانشجویان در انتخاب دروس به نکات بسیارمهم زیر توجه فرمائید :

                                   1- انتخاب تمامی دروس مربوطه الزامیست.

                                              2- به هیچ عنوان مجاز به انتخاب درس اضافی از گروه های دیگر نمی باشید.

                                              3  دانشجویان فقط مجاز به انتخاب واحد از یک کد می باشند. 


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام