عنوان

علی محدث
9310000112423
کارشناسی ارشد ( علوم ارتباطات اجتماعی )
مدرس امورفرهنگی
ایمیل:
ALIMOHADES85@YAHOO.COM
 
ردیف نیمسال نام درس
1 1394

رسانه شناسی

2 1395 اصول و فنون مذاکره

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام