عنوان

فرنگیس خاوری
888999791019
کارشناسی ارشد ( برنامه ریزی شهری ،منطقه ای و مدیریت شهری )
مدرس گرافیک
ایمیل:
farangiss.kh@gmail.com
 

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام