علی مقدسی

علی مقدسی
888999783010
کارشناسی ( مدیریت فرهنگی هنری )
ایمیل: mojeno.media@gmail.com

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام