عطاالله شاکری

 

محمد شهری بر آبادی

12597
دکتری زبان و ادبیات فارسی
مدرس عمومی
 

ردیف نیمسال نام درس
1 1394 ادبیا غنایی و تعلیمی
2 1392 ادبیات عرفانی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام