سیما صالح آبادی

  

سیما صالح آبادی
9410000110756
کارشناسی ارشد طراحی شهری
ایمیل:
Simasalehabadi@yahoo.com
 
ردیف نیمسال نام درس
1 1395 کارگاه طراحی گرافیک شهری
2 1395 طراحی گرافیک فضای داخلی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام