زهره اکبرپور

زهره اکبرپور

9210000112297
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
مدرس مدیریت امور فرهنگی
ایمیل: zohre.akbarpour@gmail.com
 

ردیف نیمسال نام درس
1 1394 مدیریت بازرگانی
2 1394 رفتارشناسی بازاریابی
3 1393 اصول مدیریت
4 1392 مدیریت تبلیغات

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام