رضا حسنی

رضا حسنی
888999781011
کارشناسی ارشد ( علوم ارتباطات اجتماعی )
مدرس امورفرهنگی
ایمیل:
reza_hassani28@yahoo.com
 
ردیف نیمسال نام درس
1 1394

بازاریابی کالاهای فرنگی

2 1395 اقتصاد صنایع فرهنگی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام