حسین طوسی معتمد

حسین طوسی معتمد
8805365
کارشناسی ارشد هنرهای نمایشی و سینما
مدرس بازیگری
ایمیل: tousi.m.h@gmail.com
 رزومه آموزشی
ردیف نیمسال نام درس
1 1394 تاریخ سینما
2 1394 تاریخ هنرایران وجهان
3 1393 نمایش ایمایی
4 1393 مبانی شخصیت سازی
5 1392 مبانی کارگردانی
6 1391 بیان بدنی
7 1390 نمایش خیابانی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام