برنامه هفتگی- کاردانی تدوین ترم 1 (ورودی بهمن 97)

 

نام درس

ساعت برگزاری

نام استاد

محل برگزاری

 

تاریخ سینمای ایران و جهان

پنجشنبه 16-14

 

 

 

مبانی تدوین

یکشنبه 12-10

 

 

 

شناخت تجهیزات و مواد خام

پنجشنبه 16-14

 

 

 

مبانی فیلم نامه نویسی

دوشنبه 20-18

 

 

 

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

دوشنبه 18-16

 

 

  کاربینی      
  تاریخ فیلم مستند چهارشنبه 16-14    
  زبان خارجی عمومی یکشنبه 15-12    
  ایمنی و بهداشت محیط کار پنجشنبه 18-16    

 

* قابل توجه دانشجویان در انتخاب دروس به نکات بسیارمهم زیر توجه فرمائید :

                                  1- انتخاب تمامی دروس مربوطه الزامیست.

                                              2- به هیچ عنوان مجاز به انتخاب درس اضافی از گروه های دیگر نمی باشید.

                                              3  دانشجویان فقط مجاز به انتخاب واحد از یک کد می باشند. 


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام