برنامه هفتگی- کاردانی امورفرهنگی ترم 3(ورودی بهمن96)

 

نام درس

ساعت برگزاری

نام استاد

محل برگزاری

 

کارورزی1  

 

 

 

جامسازمانهای مردم نهاد

شنبه 18-16

 

 

 

اندیشه اسلامی 1

پنجشنبه 12-10

 

 

 

تحولات اجتماعی معاصر ایران

شنبه 16-14

 

 

 

 نظرسنجی

دوشنبه 17-15

 

 

 

امورفرهنگی بانوان

شنبه 20-18

 

 

  فعالیتهای فرهنگی دوشنبه 20-17    

 

* قابل توجه دانشجویان در انتخاب دروس به نکات بسیارمهم زیر توجه فرمائید :

                                    1- انتخاب تمامی دروس مربوطه الزامیست.

                                              2- به هیچ عنوان مجاز به انتخاب درس اضافی از گروه های دیگر نمی باشید.

                                              3  دانشجویان فقط مجاز به انتخاب واحد از یک کد می باشند. 


تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام