اکرم زعفری نژاد

اکرم زعفری نژاد
539389
کارشناسی ارشد مدیریت
کارشناس حسابداری
مدرس تکنولوژی
ایمیل: Akram@gmail.com`
دریافت رزومه آموزشی
ردیف نیمسال نام درس
1 1394 تستی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام