احسان شریفی

  

احسان شریفی
9210000117429
کارشناسی ارشد
ایمیل:
e_sharifi1984@yahoo.com
 
ردیف نیمسال نام درس
1 1394

کارگردانی در استودیو

2 1395 کادربندی فیلم
3 1395 کارگاه جلوه های ویژه

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام