اخبار دانشگاه

 

 

 

          

 

 

آموزش

 لینک های مفید


 

 

اطلاعیه

 


قابل توجه دانشجویان کاردانی وکارشناسی ورودی ۲-۹۸(بهمن۹۸):

جهت انتخاب واحد ترم مهرماه درسامانه هم آوا روز پنج شنبه مورخ ۹۹/۷/۳ براساس دروس تعیین شده دربرگه پیش انتخاب واحد اقدام نموده وپس از انتخاب واحد حتما مبلغ حق ستاد (۱۵٪) خودراواریز نمایید.لازم به ذکراست درصورتی که بعضی از درس های قید شده در برگه پیش انتخاب واحد را گذرانده باشید ،سامانه اجازه انتخاب آن درس رابه شما نمی دهد لذا دانشجوبایستی تمام دروسی که انتخاب واحد آن امکانپذیر است را انتخاب وقطعی نمایدو درخصوص تعیین درس جایگزین متعاقبااطلاع رسانی می گردد.
(درصورتی که کارورزی یک را پاس نکرده باشید امکان انتخاب واحد درس کارورزی دو وجود ندارد لذا برای این دسته از دانشجویان هم بعدا اطلاع رسانی می شود.)


 


 

اطلاعیه

 


قابل توجه دانشجویانی که مراحل پیش انتخاب واحد وواریز شهریه را تکمیل ننمودن ،امکان انتخاب واحد در سامانه هم آوا برای آنها میسر نمی باشد .


مسابقه فرهنگی هفته دفاع مقدس

 

شرایط شرکت در مسابقه  »»»»  کلیک کنید  ««««

 


اطلاعیه

 


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی ۱-۹۸(مهرماه ۹۸):

جهت انتخاب واحد ترم مهرماه درسامانه هم آوا روز چهار شنبه مورخ ۹۹/۷/۲ براساس دروس تعیین شده دربرگه پیش انتخاب واحد اقدام نموده وپس از انتخاب واحد حتما مبلغ حق ستاد (۱۵٪) خودراواریز نمایید.لازم به ذکراست درصورتی که بعضی از درس های قید شده در برگه پیش انتخاب واحد را گذرانده باشید ،سامانه اجازه انتخاب آن درس رابه شما نمی دهد لذا دانشجوبایستی تمام دروسی که انتخاب واحد آن امکانپذیر است را انتخاب وقطعی نمایدو درخصوص تعیین درس جایگزین متعاقبااطلاع رسانی می گردد.
(درصورتی که کارورزی یک را پاس نکرده باشید امکان انتخاب واحد درس کارورزی دو وجود ندارد لذا برای این دسته از دانشجویان هم بعدا اطلاع رسانی می شود.)


 


 
اطلاعیه خیلی مهم

قابل توجه دانشجویان کاردانی تدوین ورودی ۱-۹۸:
هنگام انتخاب واحد درسامانه هم آوادرس ایمنی بهداشت در محیط کار دربرگه پیش انتخاب واحد را حذف وجایگزین  درس تکنیک تدوین در فیلم های دینی را اخذ نمایید.

 


اطلاعیه

 


قابل توجه دانشجویان کاردانی وکارشناسی ورودی ۲-۹۷(بهمن۹۷):

جهت انتخاب واحد ترم مهرماه درسامانه هم آوا روز دوشنبه مورخ ۹۹/۶/۳۱ براساس دروس تعیین شده دربرگه پیش انتخاب واحد اقدام نموده وپس از انتخاب واحد حتما مبلغ حق ستاد (۱۵٪) خودراواریز نمایید.لازم به ذکراست درصورتی که بعضی از درس های قید شده در برگه پیش انتخاب واحد را گذرانده باشید ،سامانه اجازه انتخاب آن درس رابه شما نمی دهد لذا دانشجوبایستی تمام دروسی که انتخاب واحد آن امکانپذیر است را انتخاب وقطعی نمایدو درخصوص تعیین درس جایگزین متعاقبااطلاع رسانی می گردد.
(درصورتی که کارورزی یک را پاس نکرده باشید امکان انتخاب واحد درس کارورزی دو وجود ندارد لذا برای این دسته از دانشجویان هم بعدا اطلاع رسانی می شود.)


 


 

خیلی مهم

 


قابل توجه دانشجویان:
درصورتیکه هنگام انتخاب واحد درسامانه هم آوا تمام دروس ویا بعضی از دروس (طبق برگه پیش انتخاب واحد) برای شما قابل رویت نبود ، قسمت نیم رخ تحصیلی خودرابروزرسانی نمایید ومجددا انتخاب واحد خودرا انجام دهید.


 


اطلاعیه
 

قابل توجه دانشجویان کاردانی ورودی ۱-۹۸(مهرماه ۹۸):

جهت انتخاب واحد ترم مهرماه درسامانه هم آوا روز سه شنبه مورخ ۹۹/۷/۱ براساس دروس تعیین شده دربرگه پیش انتخاب واحد اقدام نموده وپس از انتخاب واحد حتما مبلغ حق ستاد (۱۵٪) خودراواریز نمایید.لازم به ذکراست درصورتی که بعضی از درس های قید شده در برگه پیش انتخاب واحد را گذرانده باشید ،سامانه اجازه انتخاب آن درس رابه شما نمی دهد لذا دانشجوبایستی تمام دروسی که انتخاب واحد آن امکانپذیر است را انتخاب وقطعی نمایدو درخصوص تعیین درس جایگزین متعاقبااطلاع رسانی می گردد.
(درصورتی که کارورزی یک را پاس نکرده باشید امکان انتخاب واحد درس کارورزی دو وجود ندارد لذا برای این دسته از دانشجویان هم بعدا اطلاع رسانی می شود.)
 
 
 

 
اطلاعیه
 

قابل توجه متقاضیان کاردانی وکارشناسی ورودی جدید (مهر۹۹):

ضمن آرزوی سلامتی وپذیرفته شدن شما متقاضیان عزیز به اطلاع می رساند باتوجه به تمدید مجدد مهلت ثبت نام درسامانه سازمان سنجش تا مورخ ۹۹/۷/۱۶ ،  لیست پذیرفته شدگان حدودأ تا اواخر مهرماه اعلام می گردد وشروع ترم برای متقاضیان جدیدالورود از اوایل آبان ماه می باشد .در صورت هرگونه تغییر متعاقبا اطلاع رسانی می شود.


 

حائزاهمیت
 

قابل توجه دانشجویانی که درس کارورزی را درترم تابستان انتخاب واحدنمودن ودرهیچ یک از جلسات توجیهی اعلام شده نام آنها وجود ندارد سریعا به آموزش مراجعه نمایند .ضمنا قبل از حضور درجلسه توجیهی حتما فرم های کارورزی را از واحد انتشارات تهیه نمایید.
 
 

 
اطلاعیه
 

قابل توجه دانشجویانی که درس کارورزی ویا دروس مانده تا ۸واحد برای فارغ التحصیلی درترم تابستان انتخاب واحد نمودند ،درصورتی که تاکنون نسبت به پرداخت حق ستاد (۱۵٪) اقدام نکردند سریعا از طریق سامانه هم آوا قسمت تسویه حساب وپرداخت آنلاین ،حق ستاد را پرداخت وانتخاب واحد خودراقطعی کنند.لازم به ذکر است درصورتی که عدم پرداخت انتخاب واحد به صورت خودکار از سامانه حذف میگردد ومرکز دراین خصوص هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
 
 
 

اطلاعیه خیلی مهم
 

قابل توجه دانشجویانی که فقط با ۸ واحد فارغ التحصیل می شوند بادردست داشتن کارنامه به آموزش مراجعه نمایند.
نکات مهم:
۱-باتوجه به اینکه نمره درس کارورزی ترم بهمن هنوز ثبت نشده با احتساب قبولی کارورزی در این ترم، بایستی فقط ۸واحد مانده جهت فارغ التحصیلی در نظر گرفته شود.
۲-دانشجویانی که درترم تابستان درس کارورزی اخذ نموده اند ،در صورتی که با ۶ واحد دیگر فارغ التحصیل می شوند به آموزش مراجعه نمایند.
۳- دانشجویانی که نتوانستند در ترم تابستان کارورزی انتخاب کنند در صورتی که با ۶واحد به غیر ازکارورزی فارغ التحصیل می شوند به آموزش مراجعه تا شرایط اخذ کارورزی ودروس مانده برای آنها فراهم شود.
۴- دانشجویان توجه نمایند امکان انتخاب واحد درس کارورزی در تابستان فقط برای آن دسته از افرادی که فارغ التحصیل می شوند تمدید شده لطفا درغیر اینصورت جهت اخذ کارورزی مراجعه نشود.
۵- فقط در ساعت (۹-۱۳) مراجعه وحتما کارنامه به همراه داشته باشید ودرس مانده خودرا مشخص کرده وعلامت گذاری کنید .
۶-مطالب فوق را با دقت بخوانید.
۷-درهنگام مراجعه کارنامه خودراتحویل وپس از انجام امورآموزشی به منظور احترام به حقوق دیگران ورعایت پروتکل های بهداشتی سریعا مرکز راترک نمایید.

(امکان پاسخگویی تلفنی مقدورنمی باشد)
 
 

اسامی دانشجویانی که جهت ترم مهر۹۹ نیاز به اخذ سنوات دارند بایستی طبق دستور دانشگاه جامع وارد سامانه pg.uast.ac.ir شوند وپس از وارد نمودن مشخصات باشناسه پرداخت اعلام شده در ستون آخر ( لیست اسامی) مبلغ ده هزارتومان واریز نمایند وفیش آن را به مرکز تحویل دهند.لازم به ذکر است ظرف سه روز نسبت به پرداخت وتحویل فیش اقدام شود درغیراینصورت درخواست سنوات آنها در شورای آموزشی استان رد می شود.(حتما ظرف مهلت تعیین شده پرداخت صورت گیرد وفیش تحویل مرکز شودعدم تحویل فیش به منزله عدم پرداخت است)
 
 
 
 

 
اطلاعیه
 

قابل توجه دانشجویانی که درس کارورزی در ترم تابستان اخذ نمودند سریعا جهت پرداخت حق ستاد (۱۵٪) از طریق سامانه هم آوا اقدام نمایند.لازم به ذکر است درصورتی که حق ستاد پرداخت نشود به صورت خودکار انتخاب واحد کارورزی از سامانه هم آوا حذف می گرددو مرکز هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.

 


اطلاعیه


قابل توجه دانشجویانی که نسبت به نمرات ثبت شده در سامانه هم آوا اعتراض دارند فقط در بازه تعیین شده توسط سامانه می توانند اقدام نمایند.لازم به ذکراست فقط در صورت ثبت اعتراض توسط دانشجو در سامانه هم آوا امکان بررسی وجود دارد درغیر اینصورت رسیدگی مقدور نمی باشد. غیبت درآزمون ویا حذف قابل اعتراض نبوده وبه هیچ عنوان امکان تغییر وجود ندارد.

 


اطلاعیه


دانشجویان جهت انجام امور تحصیلی وآموزشی و.... می بایست در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ بعدازظهر به صورت حضوری به مرکز مراجعه نمایند. هیچ گونه پاسخگویی از طریق تلفن امکانپذیر نمی باشد .
 
اطلاعیهقابل توجه دانشجویان و فارغ التحصیلان :
در صورتی که تمایل به همکاری در رشته های تخصصی خود دارند در روزهای شنبه تا چهارشنبه درساعت (۱۳-۹) به دفتر کارآفرینی مرکز مراجعه نمایند.(فقط حضوری)

 

 
 
 

 

دانشجويان گرامي


  باتوجه به اينكه انتخاب واحد ترم بهمن ماه بايستي توسط شخص دانشجو در سامانه هم آوا انجام پذيرد واين امربدون انجام مراحل پيش انتخاب واحد وپرداخت شهريه٨٥٪‏  امكانپذير نمي باشد لطفا هر چه سريعتر اقدام نماييد.
تاريخ و مراحل انجام انتخاب واحد در سامانه هم آوا متعاقبا اعلام ميگردد.


 

 بر اساس مفاد ماده 15 شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان:

1-به همراه نداشتن کارت دانشجویی و یا  کارت ورود به جلسه امتحان (جعلی، کپی گرفته شده ومخدوش)

2-به همراه داشتن تلفن همراه(حتی خاموش)، تبلت،ام.پی.تری پلیر و وسایل مشابه ،هندزفری، ماشین حساب ، کتاب و جزوه(بدون مجوز استاد)

3-شرکت به جای شخص دیگر و فرستادن دیگری به جای خود در جلسه امتحا ن

4-خارج کردن پاسخنامه از جلسه امتحان ، امحای ورقه و پاره کردن آن و نوشتن نام غیر واقعی روی برگه امتحانی

5-جابجایی صندلی و یا شماره صندلی

6-همراه داشتن یادداشت به هر شکلی، خواه کاربرد داشته باشد یا نداشته باشد،(به صورت نوشتن مطالب کف دست، روی کاغذ، روی لباس، پشت کارت ورود به جلسه امتحان، روی صندلی ، یادداشت کردن سوالات و...)

7-همراه داشتن هر نوع برگه و یا کاغذ چرک نویس که مهر اداره امتحانات روی آن نباشد.

8-رد و بدل کردن برگه سوال و یا پاسخ نامه با دیگر دانشجویان ، نگاه کردن و یا نشان دادن ورقه امتحانی به دانشجوی مجاور

9-ترک جلسه امتحان پس از رویت سوال ها و قبل از امضای لیست حضور و غیاب

10-هر عملی که منجر به ایجاد سر و صدا و بی نظمی در برگزاری جلسه امتحان گردد.

11-بی احترامی و عدم توجه به تذکرات مراقب و هرگونه مشاجره با عوامل اجرایی و برگزارکنندگان امتحان

12-بلعیدن،پاره کردن،پنهان کردن و یا عدم ارائه یادداشت و ابزار مورد استفاده برای تقلب به مراقب

 


اطلاعیه مهم

دانشجوياني كه به علت عدم پرداخت حق ستاد انتخاب واحد آنها حذف گرديده سريعا جهت پرداخت حق ستاد از طريق سامانه هم آوا اقدام نمايند لازم بذكراست اين آخرين فرصت براي تاييد انتخاب واحد مي باشد وعدم پرداخت درمهلت قانوني به منزله حذف ترم جاري تلقي ميگردد.


 

اطــــلاعــــیــــه فوری

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع میرساند پیرو بخشنامه شماره م/97/31224 مورخ 97/08/13 حضور دانشجویان فاقد انتخاب واحد در کلاسهای درسی صرفا بعنوان مستمع آزاد محسوب شده و غیر قانونی میباشد. بدیهی است دانشجویان فاقد انتخاب واحد در پایان نیمسال حق حضور در جلسات امتحانی را نخواهد داشت .

 


     اطلاعیه

دانشجوی محترم به اطلاع می رساند انجام کلیه مراحل فارغ التحصیلی صرفا با همراه داشتن کارت دانشجویی مقدور می باشد بدیهی است عدم وجود کارت دانشجویی مانع از انجام امور مرتبط با فارغ التحصیلی شما می گردد .

 

   

آدرس دانشگاه : مشهد - بلوار فلسطین - نبش فلسطین 19 - مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد یک خراسان رضوی

تلفن : 38439905

     

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه فرهنگ و هنر شماره یک مشهد می باشد .

طراحی شده توسط شرکت فنی مهندسی اورکام